• 14-16 Februari 2020
  • info@mega-bit.se

Viktiga regler & villkor:

Viktiga Regler och villkor:

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Mega-bits regler.
Mega-bit förbehåller sig rätten av att när som helst ändra dessa utan föregående meddelande. Uppdateringar av reglerna publiceras så snart det är möjligt på www.mega-bit.se samt om vi kan via mejlutskick.

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instruktioner från Mega-bits funktionärer och personal.

2. Biljett
§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget Mega-bit. I priset ingår en sittplats med tillhörande stol samt rätten att vistas i hallen under hela evenemanget, enligt de öppettider som anges på webbplatsen. Samt tillträde till alla aktiviteter som anordnas under lanet.

§ 2.2 Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig vid entrén. I utbyte mot biljettnumret får du ett armband/stämpel som visar att du har rätt att gå in och ut ur hallen. Armbandet/stämpeln skall visas upp för Mega-bits entrévärd varje gång man passerar kontrollen. Varje biljettnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter eller armband/stämpel kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl ställas in kommer biljettpriset att återbetalas till den person som beställt biljetterna. (eventuella administratörs kostnader som Tickster tar ut återbetalas ej.)

§ 2.5 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Vi kommer göra allt för att informera i god tid om nått skulle hända samt försöka hitta ersättare.

§ 2.6 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas med datorteknik av Tickster, som är ansvarig för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt ovan.

§ 2.7 Varje registrerad användare som köper biljett är skyldig att uppge korrekta personuppgifter.

3. Egen Risk

§ 3.1 Deltagande i evenemanget Mega-bit sker på egen risk.

§ 3.2 Följ våra regler, uppträd lugnt, ät och sov ordentligt! Sköt hygienen. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, om du ska köra hem efteråt!

§ 3.3 Mega-bit är inte ansvarig för deltagares eventuella ekonomiska förluster i samband med mega-bits lan, direkt eller indirekt, exempelvis vid inställt evenemang, el problem eller motsvarande.

§ 3.4 Mega-bit ansvarar ej för deltagarnas personliga tillhörigheter och utrustning. Lämna inte små värdefulla saker obevakade!

4. Säkerhet

§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på el centraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.

§ 4.2 Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dessutom kan undermålig utrustning orsaka jord fel som får de lagstadgade jordfelsbrytarna i el centralerna att lösa ut. Vi rekommenderar jordad förgreningsdosa i gott skick med 1–3 meters kabel och minst 3 uttag

§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. Är du osäker på nått så hör av dig innan du tar med saker. Mega-bits personal har rätt att beslagta objekt vid regelbrott.

§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera

§ 4.7 Det är inte tillåtet att ta med egen fåtölj, soffa, skrymmande möbler eller liknande. Dessa är dels för skrymmande och dels innehåller de för mycket brännbart material.

§ 4.8 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna.

§ 4.9 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats.

5. El & Nätverk

 § 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Mega-bits personal försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Mega-bit. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen. Mega-bits personal har rätt att avvisa deltagare vid regelbrott.

§ 5.3 Varje datorplats kan utnyttja i totalt 320W. Observera att den effekt som står angiven på din utrustning inte är den verkliga effekten vid användning!

§ 5.4 Det är endast tillåtet med hörlurar på lanet, dels för att få ner ljudnivån och strömförbrukningen Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare.

§ 5.5 Det är inte tillåtet att medföra annan elektrisk utrusning än vad som behövs för lanet, vid tveksamheter, kontakta Mega-bit innan lanet.

§ 5.6 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

§ 5.7 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från Mega-bits Lan.

§ 5.8 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla ska ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

6. Övrigt

§ 6.1 Vi på Mega-bit har Noll tolerans för alkohol och droger. Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Mega-bits LAN och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. påverkade personer kommer att avvisas från området. Biljettpengar återbetalas EJ.

§ 6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller att bygga ut de befintliga borden.

§ 6.4 Allt kablage tillhörande Mega-bit får ej vidröras eller modifieras.

§ 6.5 Om deltagaren är under 18 år skall målsman informeras om dessa regler. Samt fylla i ett målsmans avtal.

§ 6.6 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis.

§ 6.7 Det inte är tillåtet att sälja någonting på Mega-bits lan utan tillstånd från Mega-bit. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar. (kolla gärna med Mega-bits personal innan för säkerhets skull.)

§ 6.8 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom eventområdet är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Mega-bit.

§ 6.9 Du måste kontinuerligt städa din plats och sortera avfallet (burkar och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för dessa ändamål.

§ 6.10 Mega-bit har rätt att sätta upp nätverkskameror på evenemanget för publicering på webben samt att publicera foton/film tagna inne på och utanför Mega-bit på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med på bild. Vid frågor kring detta, kontakta oss gärna.

§ 6.11 Mega-bit har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.

§ 6.13 Skulle en bugg eller säkerhetshål upptäckas i något av systemen Mega-bit använder så skall detta meddelas till webbansvarig. Skulle Säkerhetshålet eller buggen utnyttjas kan den skyldige bli avstängd från nästkommande event.

§ 6.14 Det är inte tillåtet att äta eller ta med sig nötter eller föremål som kan innehålla nötter.

§ 6.15 Rökning är förbjuden inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför, gäller även E-cigaretter.

 

Reglerna är till för att skapa ett säkert, bra och kul LAN för alla deltagare. Om det är något kring reglerna ni undrar om så tveka inte att ta kontakt med oss på Mega-bit så kommer du får svar efter bästa förmåga.

MISSA INTE CHANSEN KÖP DIN BILJETT

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vill du få våra nyheter först?